OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Montując bagażnik dachowy przeczytaj i przestrzegaj zaleceń producenta.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Należy równomiernie rozmieszczać ładunek na bagażnikach dachowych i tak, aby środek ciężkości znajdował się jak najniżej. Mocno obciążone pojazdy z wyżej umieszczonym środkiem ciężkości mogą mieć inną charakterystykę prowadzenia niż pojazdy nieobciążone. Prowadząc mocno obciążony pojazd, należy zachować szczególną ostrożność, np. jechać z niższą prędkością i brać pod uwagę dłuższą drogę hamowania.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wyłączaj układu stabilizacji toru jazdy ani nie korzystaj z trybu Sportowego lub trybu Torowego podczas przewożenia ładunku na dachu. Może to powodować zwiększone ryzyko utraty kontroli nad pojazdem, wywrócenia pojazdu, odniesienia obrażeń lub śmierci.

Wskazówka:   Jazda z bagażnikiem dachowym zwiększa zużycie energii i może mieć wpływ na własności jezdne pojazdu.
Wskazówka:   Nigdy nie umieszczaj ładunku bezpośrednio na panelu dachowym. Panel dachowy nie jest przeznaczony do bezpośredniego przenoszenia ładunku.
Ładunek należy umieścić bezpośrednio na poprzeczkach. Podczas korzystania z bagażnika dachowego zalecamy stosowanie oryginalnych poprzeczek firmy Ford, zaprojektowanych specjalnie do Twojego pojazdu.
 Upewnij się, że ładunek jest bezpiecznie zamocowany.Sprawdź zamocowanie ładunku przed rozpoczęciem jazdy i podczas każdego postoju na ładowanie.