1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Tempomat.
  1. Naciśnij Adaptacyjny tempomat.
  1. Naciśnij opcję Utrzymanie pośrodku pasa bez użycia rąk.
  1. Naciśnij opcję zmiany pozycji na pasie, aby włączyć lub wyłączyć układ.