Funkcja jazdy BlueCruise uaktywni się tylko wtedy, gdy spełnione będą wszystkie poniższe warunki:
  • Funkcja jazdy BlueCruise jest włączona na ekranie systemu informacyjnego i multimedialnego.   Patrz   Ustawienia funkcji jazdy BlueCruise
  • Adaptacyjny tempomat jest włączony.
  • Układ wykrywa obydwa oznaczenia pasa ruchu.
  • Ręce kierowcy znajdują się na kierownicy.
  • Oczy kierowcy są skierowane na drogę.
  • Pojazd początkowo znajduje się na środku pasa, pomiędzy oboma oznaczeniami pasa ruchu.
Wskazówka:   Aby tryb BlueCruise działał, pojazd musi znajdować się na określonych drogach o ograniczonej dostępności i rozdzielonych pasach ruchu w obu kierunkach.
Wskazówka:   Tryb BlueCruise może wymagać zaktualizowania oprogramowania układu.   Patrz   Aktualizacje oprogramowania pojazdu
Wskazówka:   Tryb BlueCruise jest dostępny tylko w zależności od lokalnych przepisów i subskrypcji klienta.