Każda z poniższych sytuacji może doprowadzić do nieprawidłowego działania funkcji jazdy BlueCruise:
 • Pojazd nie znajduje się na środku pasa.
 • Pas jest zbyt wąski lub zbyt szeroki.
 • Łuk drogi jest za mały.
 • Układ nie wykrywa minimalnych wymaganych oznaczeń pasa ruchu lub gdy pasy łączą się bądź rozdzielają.
 • Gdy siła kierowania wymagana do utrzymania środka pasa ruchu przekracza limit układu Kontrola pasa – środek.
 • Kierowca używa układu na obszarach, na których trwają prace budowlane.
 • Gdy wprowadzone zostały modyfikacje układu kierowniczego.
 • Kierowca korzysta z koła zapasowego.
 • Podczas holowania przyczepy.
 • Niekorzystne warunki pogodowe, w tym między innymi, silny wiatr, ulewny deszcz i mgła.
 • Jazda w słońcu.
Kamera zwrócona w stronę kierowcy może nie działać prawidłowo ze względu na następujące czynniki:
 • Kierowca ma wadę oczu, taką jak zez, lub przeszedł operację oka.
 • Kierowca zakrywa rysy twarzy maską, kapeluszem itp.
 • Warunki oświetleniowe znacznie się zmieniają.
 • Kierowca nie znajduje się w polu widzenia kamery.
 • Kierowca jest z boku lub przechyla się w bok.
 • Kierowca intensywnie się rusza.
 • Kierowca nosi okulary, które są zbyt ciemne lub odblaskowe.
Wskazówka:   Poprawki skrętu wprowadzane przez układ mają ograniczoną wielkość i mogą być niewystarczające w niektórych warunkach jazdy.
Wskazówka:   W wyjątkowych warunkach, takich jak trudne warunki pogodowe czy bezpośrednie światło słoneczne, układ może nie utrzymywać pojazdu na środku pasa.
Wskazówka:   Informacje pochodzące z map nawigacji mogą być niedokładne lub nieaktualne.