Włączanie funkcji jazdy BlueCruise
Elementy sterowania znajdują się na kierownicy.
Za pomocą monitów aktywacji
Image Shown Without Description  Gdy pojawi się monit, naciśnij przycisk, aby włączyć BlueCruise.
W zestawie wskaźników pojawi się lampka kontrolna.Gdy układ jest włączony, kolor wskaźnika zmienia się, wskazując status układu.
Wskazówka:   Musisz włączyć monity aktywacji na ekranie dotykowym.
Za pomocą elementów sterowania na kierownicy
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Za pomocą przycisków adaptacyjnego tempomatu i kontroli pasa ruchu upewnij się, że oba układy są aktywne. Aktywowana jest funkcja jazdy BlueCruise.
Wyłączanie funkcji jazdy BlueCruise
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Aby wyłączyć BlueCruise, naciśnij przycisk adaptacyjnego tempomatu lub przycisk kontroli pasa ruchu. W przypadku użycia przycisku kontroli pasa ruchu potwierdź przyciskiem OK pytanie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników, gdy system jest aktywny lub w trybie gotowości.
Ręczne anulowanie funkcji jazdy BlueCruise
Wykonanie następujących czynności spowoduje anulowanie funkcji jazdy BlueCruise:
  • Naciśnięty zostanie pedał hamulca.
W przypadku wykonania dowolnego z następujących działań funkcja jazdy BlueCruise wyłączy się na krótko:
  • Kierunkowskaz zostanie zablokowany lub naciśnięty.
  • Wyjedziesz pojazdem poza pas.
Wskazówka:   Po włączeniu lub wyłączeniu układu w zestawie wskaźników pojawi się komunikat informujący o statusie.
Wskazówka:   Układ zawsze wyłącza się po uruchomieniu pojazdu.