Gdy układ jest w trybie utrzymania pośrodku pasa lub przechodzi w tryb utrzymania pośrodku pasa z trybu BlueCruise i przez pewien czas nie wykryje ruchów kierownicą, powiadomi kierowcę komunikatem w zestawie wskaźników o konieczności położenia rąk na kierownicy. Po pierwszym ostrzeżeniu układ pokazuje komunikat w zestawie wskaźników i emituje ostrzeżenie akustyczne.
Gdy układ jest w trybie utrzymania pośrodku pasa lub trybie BlueCruise i wykryje, że kierowca przez pewien czas nie patrzy na drogę, powiadomi o konieczności skierowania wzroku z powrotem na drogę. W zależności od tego, na co patrzy kierowca, ostrzeżenie może być komunikatem w zestawie wskaźników i ostrzeżeniem akustycznym.
Jeśli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenia, BlueCruise anuluje działanie, szybko włączy i zwolni hamulce oraz spowolni pojazd do niskich prędkości, utrzymując kontrolę nad kierownicą.
Jeśli pojazd zwolni, a kierowca przejmie kontrolę, pojawi się komunikat z poleceniem wciśnięcia pedału przyspiesznika, aby umożliwić przywrócenie działania układu.
Układ zaalarmuje też kierowcę, gdy pojazd przetnie oznaczenia pasa ruchu przy braku ruchów kierownicą.
Wskazówka:   Jeśli układ wykryje powtarzające się okresy braku aktywności, układ zostanie wyłączony do następnego cyklu włączenia pojazdu.