Gdy warunki zewnętrzne spowodują anulowanie działania funkcji jazdy BlueCruise, na przykład wskutek braku oznaczeń pasa, rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu zestawu wskaźników zostanie wyświetlony komunikat.
Anulowanie działania układu może również nastąpić, jeśli:
  • Pas jest zbyt wąski.
  • Układ nie wykrywa prawidłowych oznaczeń pasa.
  • Oznaczenia pasa przecinają się.
  • Łuk drogi jest zbyt ostry.
  • Wzrok kierowcy nie jest skierowany na drogę lub kierowca nie trzyma rąk na kierownicy.
Jeśli działanie włączonego układu zostanie anulowane, gdy kierowca trzyma dłonie na kierownicy i obserwuje drogę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a w zestawie wskaźników pojawi się ikona anulowania.
Jeśli działanie układu zostanie anulowane, gdy kierowca nie obserwuje drogi lub nie trzyma dłoni na kierownicy, układ wyświetli komunikat i będzie rozbrzmiewał sygnał, dopóki kierowca nie przejmie kontroli. Jeśli kierowca nie przejmie kontroli w odpowiednim czasie, BlueCruise włączy i zwolni hamulce oraz spowolni pojazd do niskiej prędkości, utrzymując kontrolę nad kierownicą. Jeśli pojazd zwolni, a kierowca przejmie kontrolę, pojawi się komunikat z poleceniem wciśnięcia pedału przyspiesznika, aby umożliwić przywrócenie działania układu.
Wskazówka:   Jeśli układ wykryje powtarzające się okresy braku aktywności, będzie wyłączony, dopóki pojazd nie zostanie wyłączony i ponownie włączony.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay