OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Dokładnie ustaw zagłówek przed przebywaniem w pojeździe lub uruchomieniem go. Zmniejszy to ryzyko urazów szyi w razie zderzenia. Nie reguluj ustawienia zagłówka, gdy pojazd jest w ruchu.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zagłówek jest urządzeniem zwiększającym bezpieczeństwo. Zawsze, gdy jest to możliwe, powinien być zamontowany i prawidłowo ustawiony, gdy siedzenie jest zajęte. Nieprawidłowe wyregulowanie zagłówka może zmniejszyć jego skuteczność w przypadku niektórych rodzajów zderzeń.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Należy wyregulować zagłówki wszystkich pasażerów przed rozpoczęciem jazdy. Zmniejszy to ryzyko urazów szyi w razie zderzenia. Nie reguluj ustawienia zagłówków, gdy pojazd jest w ruchu.

Wskazówka:   Przed regulacją zagłówka ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym. Ustaw zagłówek tak, aby był jak najdalej przesunięty do przodu, i aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. Upewnij się, że siedzisz wygodnie. Jeżeli jesteś bardzo wysoki, ustaw zagłówek w najwyższym położeniu.
Pociągnij zagłówek do góry, aby go podnieść.
Aby obniżyć zagłówek:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji i zwalniania.
  2. Pchnij zagłówek w dół.
Image Shown Without Description
W pojazdach z pochylanymi zagłówkami:
  1. Ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym lub w położeniu do jazdy.
  1. Nachyl zagłówek do przodu, w stronę swojej głowy w preferowane położenie.
Gdy zagłówek osiągnie położenie największego nachylenia do przodu, obróć go ponownie do przodu, aby go zwolnić i umożliwić odchylenie z powrotem do tyłu.
Wskazówka:   Nie próbuj na siłę prostować zagłówka, gdy jest pochylony. Zamiast tego przechylaj go dalej do przodu, aż zagłówek zwolni się i powróci do pozycji pionowej.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK