OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Stanowczo zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Zapoznaj się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem funkcje, które nie są niezbędne w czasie jazdy, nie są dostępne, gdy pojazd porusza się z prędkością wynoszącą 8 km/h lub więcej.
Wskazówka:   Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd funkcji w pojeździe może się różnić.
Image Shown Without Description
APasek stanu.   Patrz   Pasek stanu
BObszar otwartej aplikacji.
CPasek aplikacji.
DKlimatyzacja.Patrz   Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji