Możesz ponownie uruchomić środkowy wyświetlacz za pomocą elementów sterowania na kierownicy.
  1. Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania do przodu i zmniejszenia głośności przez około 10 sekund.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK