Pociągnij wewnętrzną klamkę drzwi dwukrotnie, aby odryglować i otworzyć drzwi tylne. Pierwsze pociągnięcie odryglowuje drzwi, a drugie otwiera je.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay