OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za obserwowanie drogi przez cały czas. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zasłonięcie kamery skierowanej w stronę kierowcy lub lampek na podczerwień może uniemożliwić prawidłowe działanie układu. Dbaj, by obszar kamery i lampek nie był zasłonięty. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu, jeśli wprowadzono jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje kierownicy, układu kierowniczego lub kamery skierowanej w stronę kierowcy. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje tych elementów mogą wpływać na działanie lub wydajność układu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli czujnik zostanie zablokowany, układ może nie działać.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zwracaj uwagę na zmianę warunków drogowych, np. podczas wjeżdżania na autostradę lub zjeżdżania z niej, na drogach ze skrzyżowaniami lub rondami, drogach bez widocznych oznaczeń pasów ruchu, drogach nieutwardzonych oraz stromych pochyłościach. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Duże kontrasty w oświetleniu zewnętrznym mogą ograniczać działanie czujnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ stara się utrzymywać pojazd na środku pasa ruchu, jednocześnie ustaloną prędkość i odstęp. W pewnych sytuacjach układ może nie być w stanie wykonać tych zadań. Nie używaj układu w skomplikowanych lub niepewnych warunkach jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Pojazd mógłby zjechać z pasa ruchu. Zawsze utrzymuj gotowość do przejęcia kontroli nad pojazdem. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu podczas holowania przyczepy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Po aktywacji Ford będzie wykorzystywać dane związane z funkcją i mapami, w tym dane dotyczące lokalizacji, pojazdu, jazdy i kamery, w celu świadczenia usługi BlueCruise. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach użytkowania oraz Polityce dotyczącej prywatności aplikacji FordPass.
Funkcje wspomagające kierowcę mają charakter pomocniczy i nie zwalniają kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, oceny sytuacji na drodze oraz potrzeby utrzymania kontroli nad pojazdem. BlueCruise to funkcja pomagająca utrzymać się na pasie ruchu i niewymagająca stałego angażowania kierownicy podczas jazdy w określonych obszarach autostrady zwanych BlueZones. Należy zawsze obserwować drogę i być przygotowanym na przejęcie kontroli nad pojazdem. Funkcja nie zwalnia z obowiązku bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Szczegóły i ograniczenia znajdują się w Instrukcji obsługi.
Bezpłatny okres próbny z regularnymi aktualizacjami map rozpoczyna się z chwilą aktywacji wersji próbnej. Aby kontynuować korzystanie z usługi, należy wykupić nowy plan subskrypcji. Plany mogą ulec zmianie. Zasady i szczegółowe informacje znajdziesz na swoim koncie Ford. Usługa oraz funkcje zależą od dostępności kompatybilnej sieci Vodafone. Rozwój technologii/zasięgów sieci/możliwości pojazdów może ograniczać funkcjonowanie i zapobiegać działaniu funkcji sieciowych. W przypadku nieprzeprowadzania regularnych aktualizacji funkcja jazdy BlueCruise może stać się niedostępna.