Ten pojazd jest wyposażony w rejestrator danych dotyczących zdarzeń. Głównym zadaniem rejestratora danych dotyczących zdarzeń jest rejestrowanie danych w pewnych sytuacjach kolizyjnych lub bliskich kolizji, takich jak odpalenie poduszek powietrznych lub uderzenie w przeszkodę. Te dane pomagają zrozumieć zachowanie układów pojazdu. Rejestrator danych dotyczących zdarzeń rejestruje dane związane z ruchem pojazdu i układami bezpieczeństwa przez krótki okres. Z reguły jest to 30 sekund lub krócej.
Rejestrator danych dotyczących zdarzeń w tym pojeździe ma rejestrować następujące dane:
  • Jak pracowały różne systemy pojazdu.
  • Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera były zapięte.
  • Jak daleko (o ile w ogóle) kierowca wciskał pedał przyspiesznika i/lub pedał hamulca.
  • Jak szybko poruszał się pojazd.
  • Jak kierowca operował kierownicą.
Te dane mogą pomóc w lepszym zrozumieniu okoliczności, w których doszło do wypadku lub obrażeń.
Wskazówka:   Dane rejestratora danych dotyczących zdarzeń są rejestrowane tylko wtedy, gdy będzie miała miejsce poważna kolizja. Dane nie są rejestrowane w normalnych warunkach jazdy i nie są rejestrowane jakiekolwiek dane osobowe (np, imię i nazwisko, płeć, wiek czy miejsce kolizji). Niemniej jednak takie strony, jak organy ścigania, mogą powiązać dane z rejestratora z danymi identyfikującymi osobę ustalanymi rutynowo podczas badania wypadku.
Do odczytania zarejestrowanych danych niezbędny jest specjalny sprzęt i potrzebny jest dostęp do pojazdu lub rejestratora danych. Oprócz producenta pojazdu inne strony, takie jak organy ścigania, dysponujące takim specjalistycznym sprzętem, mogą odczytać informacje, jeśli mają dostęp do pojazdu lub rejestratora danych dotyczących zdarzeń.
Dane funkcji jazdy BlueCruise
Jeśli funkcja BlueCruise jest aktywna, w pewnych sytuacjach kolizyjnych lub bliskich kolizji, takich jak odpalenie poduszek powietrznych lub uderzenie w przeszkodę na drodze, system może rejestrować poziom uwagi kierowcy w zależności od tego, na czym skupia wzrok i jak długo, jak również fotografować obszar stanowiska kierowcy.
Wskazówka:   W warunkach normalnej jazdy nie są rejestrowane żadne dane.