Kontrola pasa ruchu wykorzystuje zamontowaną na przedniej szybie kamerę przednią do monitorowania ruchu pojazdu w obrębie pasa ruchu.
Gdy kamera wykryje zjeżdżanie z pasa ruchu, kontrola pasa ruchu ostrzega kierowcę za pomocą drgań kierownicy lub wspomaga kierowcę poprzez delikatne nakierowanie pojazdu na właściwy pas ruchu.
Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów:
  • Pomoc
  • Ostrzeżenie + Pomoc