Funkcja Kontrola pasa ruchu ma różne ustawienia, które można przeglądać i określać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.
  • Pomoc
  • Ostrzeganie i pomoc
Układ zachowuje ostatni znany wybór dla każdego z poszczególnych ustawień.
Aby zmienić tryb kontroli pasa ruchu:
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Kontrola pasa ruchu.
  1. Naciśnij Tryb kontroli pasa ruchu.
  1. Wybierz ustawienie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay