OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie pozostawiaj kluczyka ani pilota zdalnego sterowania bez dozoru w pojeździe. Dzieci lub zwierzęta mogłyby uruchomić okna sterowane elektrycznie, okno dachowe lub inne elementy sterowania. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Aby uzyskać dostęp do różnych układów pojazdu użyj pilota zdalnego sterowania.
Wskazówka:   Przyciski na pilocie zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności regionu i opcji pojazdu.
Odryglowywanie jednoetapowe
Image Shown Without Description   Naciśnij przycisk, aby odryglować wszystkie drzwi.Patrz   Odryglowywanie i ryglowanie drzwi za pomocą zdalnego sterowania
Odryglowywanie dwuetapowe
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk, aby odryglować drzwi kierowcy.Naciśnij przycisk ponownie w ciągu trzech sekund, aby odryglować wszystkie drzwi.   Patrz   Odryglowywanie i ryglowanie drzwi za pomocą zdalnego sterowania
Zaryglowanie
Image Shown Without Description   Naciśnij przycisk, aby zaryglować wszystkie drzwi.Patrz   Odryglowywanie i ryglowanie drzwi za pomocą zdalnego sterowania
Przedni bagażnik
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund, aby otworzyć przedni bagażnik.Patrz   Otwieranie i zamykanie przedniego bagażnika
Drzwi tyłu nadwozia
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund, aby otworzyć drzwi tyłu nadwozia.   Patrz   Otwieranie drzwi tyłu nadwozia przy użyciu pilota zdalnego sterowania - Pojazdy wyposażone w: Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane bez użycia rąk/Elektrycznie sterowane drzwi tyłu nadwozia