Odryglowywanie drzwi
Image Shown Without Description
Gdy kluczyk bierny lub zatwierdzony telefon znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu, lekko naciśnij panel dotykowy w płacie poszycia okna drzwi, aby odryglować i otworzyć drzwi.
Otwieranie drzwi tyłu nadwozia przy użyciu kluczyka biernego
Image Shown Without Description
Naciśnij zewnętrzny przycisk zwalniania drzwi tyłu nadwozia w uchwycie drzwi tyłu nadwozia. Drzwi tyłu nadwozia zostaną odryglowane i się otworzą.   Patrz   Otwieranie drzwi tyłu nadwozia z zewnątrz pojazdu - Pojazdy wyposażone w: Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia
Ryglowanie drzwi
Image Shown Without Description
Gdy pilot zdalnego sterowania lub zatwierdzony telefon znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu, dotknij ikonę ryglowania w płacie poszycia okna drzwi, aby zaryglować drzwi. Układ zamka centralnego bez kluczyka działa z niewielkim opóźnieniem, niezbędnym do uwierzytelnienia urządzenia.
Wskazówka:   Przełącznik uruchamiający drzwi miga jeden raz, aby zasygnalizować ryglowanie pojazdu.
Wskazówka:   Nie wykorzystuj zewnętrznej klamki drzwi do mocowania taśmy przytrzymującej ładunek na dachu.
Układ podwójnego ryglowania drzwi
Gdy pilot zdalnego sterowania lub zatwierdzony telefon znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu, dotknij ikonę ryglowania dwukrotnie w ciągu trzech sekund, aby podwójnie zaryglować pojazd.