Programowanie adaptacyjne
Programowanie adaptacyjne pomaga skorygować reakcje na nierówności drogi i poprawia ogólną charakterystykę prowadzenia i kierowalność. Funkcja komunikuje się z układem hamulcowym w celu dostosowania działania zaawansowanego układu stabilizacji toru jazdy oraz układów zapobiegających kolizjom.
Wskazówka:   Po każdorazowym odłączeniu akumulatora lub zamontowaniu nowego akumulatora należy poprowadzić pojazd na krótkim odcinku, zanim układ nauczy się strategii i ponownie aktywuje wszystkie układy.
Wskazówki dotyczące kierowania pojazdem
Jeśli układ kierowniczy znosi lub nie utrzymuje kierunku jazdy, sprawdź pod kątem:
  • Nieprawidłowego napompowania opon.
  • Nierównomiernego zużycia opon.
  • Obluzowanych lub zużytych elementów zawieszenia.
  • Nieprawidłowego ustawienia zbieżności kół pojazdu.
Wskazówka:   Wysoka wypukłość nawierzchni lub silny boczny wiatr mogą również powodować znoszenie lub ściąganie pojazdu.