1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Włącz lub wyłącz Alarm dotyczący pasażerów z tyłu.
Wskazówka:   Ustawienie domyślne to układ włączony.
Wskazówka:   Przeprowadzenie resetowania systemu powoduje ponowne włączenie układu.
Przypomnienie półroczne
Po wyłączeniu układu na wyświetlaczu informacyjnym co sześć miesięcy pojawia się komunikat informujący o wyłączeniu. Możesz ponownie włączyć układ lub pozostawić go wyłączonym.