Na ekranie dotykowym, w menu funkcji samochodu z dostępem do Internetu, można regulować różne ustawienia, np.:
  • Łączność z pojazdem.
  • Udostępnianie danych pojazdu.
  • Udostępnianie lokalizacji pojazdu.
  • Udostępnianie danych przejazdu.
Wskazówka:   Zależnie od pojazdu mogą być dostępne różne opcje.
Wskazówka:   W przypadku poddania edycji ustawień łączności niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo lub wcale. Podczas edytowania ustawień łączności mogą pojawiać się komunikaty informujące, że usługi nie będą działać bez danego ustawienia. Jeśli włączysz jakąś funkcję, mogą pojawić się komunikaty informujące o ustawieniach, które zostaną włączone. Niektóre funkcje, na przykład funkcje asystenta kierowcy, korzystają z danych map. Zalecamy, aby wszystkie ustawienia samochodu z dostępem do Internetu były włączone, aby umożliwić aktualizację zawartości map do najnowszej wersji.
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk obok opcji menu w celu wyświetlenia dodatkowych informacji.