Funkcja jazdy BlueCruise wykorzystuje kamery do monitorowania położenia pojazdu na pasie ruchu i stosuje wspomaganie skrętu kierownicy w celu utrzymania pojazdu pośrodku pasa ruchu.
Korzystając z kamer i informacji o lokalizacji, funkcja BlueCruise umożliwia niekontrolowanie kierownicy na niektórych obszarach autostrad zwanych BlueZones.
Gdy jest włączona, funkcja jazdy BlueCruise wykorzystuje kamerę skierowaną w stronę kierowcy oraz lampki na podczerwień do monitorowania oczu i położenia głowy kierowcy w celu wykrywania ewentualnego rozproszenia uwagi. Jeśli układ stwierdzi, że uwaga kierowcy jest rozproszona, ostrzega, że należy skierować wzrok z powrotem na drogę.
Image Shown Without Description
AObszar kamery i lampek.
Image Shown Without Description
Kolumna kierownicy zbyt wysoko, kamera nie widzi twarzy.
Image Shown Without Description
Odpowiednia pozycja, kamera widzi twarz.
Aby najbardziej optymalne korzystać z kamery skierowanej w stronę kierowcy:
  • Nie osłaniaj niczym twarzy.
  • Podnieś siedzenie i/lub opuść kolumnę kierownicy, aby kamera skierowana w stronę kierowcy widziała Twoją twarz.
  • Unikaj odchylania siedzenia do tyłu, aby kamera skierowana w stronę kierowcy widziała Twoją twarz.
  • Unikaj używania okularów przeciwsłonecznych blokujących podczerwień.
  • Upewnij się, że Twoje dłonie, ręce i inne przedmioty nie zasłaniają kamery skierowanej w stronę kierowcy.
Wskazówka:   Gdy funkcja jazdy BlueCruise jest aktywna, w pewnych sytuacjach kolizyjnych lub bliskich kolizji, takich jak odpalenie poduszek powietrznych lub uderzenie w przeszkodę na drodze, dane z kamery mogą być rejestrowane przez rejestrator danych dotyczących zdarzeń w pojeździe.   Patrz   Dane dotyczące zdarzeń
Wskazówka:   W warunkach normalnej jazdy nie są rejestrowane żadne dane.