Włączanie funkcji jazdy BlueCruise
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Tempomat.
  1. Naciśnij Utrzymanie pośrodku pasa z BlueCruise.
Włączanie monitów aktywacji
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Tempomat.
  1. Naciśnij Monity aktywacji.