Regulacja natężenia drgań kierownicy
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij opcję Kontrola pasa ruchu.
  1. Naciśnij opcję Kontrola pasa ruchu – Intensywność.
  1. Wybierz ustawienie.
Wskazówka:   To ustawienie nie jest dostępne we wszystkich trybach.