1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij opcję Kontrola pasa ruchu.
  1. Naciśnij opcję Tryb kontroli pasa ruchu.
  1. Wybierz tryb.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.