1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Włącz lub wyłącz układ monitorowania martwego pola.
Po wyłączeniu układu monitorowania martwego pola zapali się lampka ostrzegawcza. Podczas włączania lub wyłączania układu lampki ostrzegawcze błyskają dwukrotnie. Lampka kontrolna pozostaje zapalona w zestawie wskaźników po wyłączeniu układu monitorowania martwego pola w menu ustawień.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.