1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Włącz lub wyłącz układ monitorowania martwego pola.
Po wyłączeniu układu monitorowania martwego pola zapali się lampka ostrzegawcza. Podczas włączania lub wyłączania układu lampki ostrzegawcze błyskają dwukrotnie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay