1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Cross Traffic Alert.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję.
Podczas włączania lub wyłączania układu lampki ostrzegawcze błyskają dwukrotnie.
Wskazówka:   Układ włącza się po każdorazowym włączeniu zapłonu.