1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Pre-Collision Assist.
  1. Naciśnij Wskaz. odległości.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję.