1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Driver Alert.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK