1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Pre-Collision Assist.
  1. Naciśnij Automatyczne hamowanie awaryjne.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję.
Wskazówka:   Lampka kontrolna pozostaje zapalona w zestawie wskaźników po wyłączeniu funkcji automatycznego hamowania awaryjnego za pomocą menu ustawień.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK