1. W menu ustawień naciśnij pozycję Asystent kierowcy.   Patrz   Środkowy wyświetlacz
  1. Naciśnij Pre-Collision Assist.
  1. Naciśnij Wspomożenie omijania przeszkód.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję.
Wskazówka:   Wyłączenie funkcji automatycznego hamowania awaryjnego spowoduje też wyłączenie wspomagania omijania przeszkody.
Wskazówka:   Funkcje automatycznego hamowania awaryjnego i wspomagania omijania przeszkody włączają się po każdym uruchomieniu pojazdu.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK