OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów i nie mocuj wyposażenia na lub w pobliżu pokryw poduszek powietrznych, z boków oparć przednich lub tylnych siedzeń, ani w obszarach przednich siedzeń, które mogą zetknąć się z napełnianą poduszką powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przewody antenowe i przewody zasilania powinny przebiegać w odległości co najmniej 10 cm od wszelkich modułów elektronicznych i poduszek powietrznych.

Wskazówka:   Pojazd został przebadany i uzyskał certyfikat zgodności z wymogami prawnymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wszelkie wyposażenie zamontowane w pojeździe przez Autoryzowanego Dealera było zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami. Zamontowanie niektórych niefabrycznych urządzeń elektronicznych może pogorszyć działanie funkcji pojazdu, które wykorzystują sygnały o częstotliwości radiowej, np. radioodbiornika, układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, układu rozruchowego z przyciskiem, łączności Bluetooth® lub nawigacji satelitarnej.
Wskazówka:   Wszystkie montowane w pojeździe nadajniki fal radiowych, np. telefony komórkowe i amatorskie nadajniki radiowe, muszą być zgodne z parametrami podanymi na poniższych ilustracjach i w poniższej tabeli. Nie podajemy żadnych innych specjalnych wytycznych lub warunków instalacji bądź użytkowania.
Samochód osobowy
Image Shown Without Description
Van
Image Shown Without Description
Samochód ciężarowy
Image Shown Without Description
Pasmo częstotliwości MHz   Maksymalna moc wyjściowa w watach (szczytowa wartość skuteczna)   Położenie anteny  
1-30   50   1  
50-54   50   2. 3  
68-88   50   2. 3  
142-176   50   2. 3  
380-512   50   2. 3  
806-870   10   2. 3  

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK