Opóźnienie wyłączenia reflektorów automatycznych po opuszczeniu pojazdu
Można dostosować czas, przez jaki reflektory automatyczne pozostają włączone po wyłączeniu pojazdu. Do wybrania ustawienia opóźnienia użyj ekranu dotykowego.
  1. W menu ustawień naciśnij pozycję Pojazd.
  1. Naciśnij Oświetlenie.
  1. Naciśnij pozycję Opóźnienie świateł.
  1. Wybierz ustawienie.
Wskazówka:   Jeśli ustawienie jest wyłączone, światła zewnętrzne wyłączają się natychmiast po wyłączeniu pojazdu.
Wskazówka:   Możesz pociągnąć dźwignię kierunkowskazów do siebie, aby ręcznie wyłączyć funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów automatycznych po opuszczeniu pojazdu.