Ford Logo

Mustang Instrukcja obsługi

Niniejsza wersja Instrukcji obsługi zawiera najnowsze informacje, które mogą się nieco różnić od drukowanej Instrukcji obsługi udostępnionej wraz z samochodem. Mogą one także dotyczyć elementów wyposażenia, które nie znajduje się w danym samochodzie lub działa w inny sposób. Należy korzystać z Instrukcji obsługi dostarczonej wraz z samochodem jako głównego źródła informacji dotyczących tego samochodu.
Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku.Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, wszelkich niezbędnych zmian w zakresie specyfikacji, konstrukcji lub wyposażenia.Żadna część niniejszej publikacji nie może być odtwarzana ani przechowywana w systemach przechowywania danych lub przekazywana w jakiejkolwiek formie ani też tłumaczona na jakikolwiek język, w jakiejkolwiek postaci i w jakikolwiek sposób bez naszej pisemnej zgody.Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i przeoczenia.

Copyright © 2021 Ford Motor Company

Ok