Ford Logo

Fiesta Instructieboekje

Deze weergave van de handleiding bevat de recentste informatie, die wat kan afwijken van de gedrukte handleiding die oorspronkelijk bij uw auto werd geleverd. Er kan ook inhoud worden beschreven die niet aanwezig is of anders werkt in uw auto. Raadpleeg de handleiding die oorspronkelijk bij uw auto werd geleverd als belangrijkste bron van informatie over uw auto.
De informatie in deze publicatie was correct bij de uitgifte ervan.In het belang van de continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen.Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal vertaald worden zonder onze schriftelijke toestemming.Fouten of omissies uitgesloten.

Copyright © 2023 Ford Motor Company

Ok